Heidelbeer Joghurt Becher

Joghurteis und Fruchteis, Joghurt, Sahne, Heidelbeeren und Fruchtsoße

Yoghurt and fruit ice cream, yoghurt, whipped cream, blueberries and fruit sauce

Gelato allo jogurt e frutta, jogurt, panna, mirtilli e salsa di frutta