Kiwi Becher

Gem Eis, Sahne, Kiwischeiben, Likör, Kiwisoße

Mixed ice cream, whipped cream, kiwi slices, liquor, kiwi sauce

Gelato misto, panna, kiwi, liquore, salsa di kiwi